Wydział nauk
ekonomicznych
Centrum Innowacji
i Transferu Wiedzy
w Agrobiznesie
logowanie / Rejestracja

S2B - SCIENCE TO BUSINESS

//Uczestnicy klastra

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem In... (czytaj więcej)

Kontakt

+48 22 593 42 54
http://sggw.pl

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa usytuowany jest w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Spośród innych Instytutów wyróżnia go interdyscyplinarne podejśc... (czytaj więcej)

Kontakt

+48 22 826 94 36
http://www.irwirpan.waw.pl/

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 60 letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomicz... (czytaj więcej)

Kontakt

22 505 45 18
http://ierigz.waw.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

Krajowa Izba Gospodarcza “Przemysł Spożywczy” powstała 5 kwietnia 2003 roku w Warszawie. Jej utworzenie zainspirowane zostało przez członków Polskiego Stowarzyszenia Napojowego, które o... (czytaj więcej)

Kontakt

+48 22 853 74 06
http://kig-ps.eu/

Izba Zbożowo Paszowa

Izba Zbożowo-Paszowa funkcjonuje od 1997 roku w oparciu o Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych i Zawodowych pod równoległą nazwą Izba Gospodarcza Han... (czytaj więcej)

Kontakt

+48 22 33 10 800
http://acn.waw.pl/grain

P.P.H „EWA-BIS” sp. z o.o.

Firma Ewa-Bis została założona w 1987 roku w Warszawie. Do aktualnej oferty firmy należą: systemy pakowania, przemysłowe terminale radiowe, drukarki etykiet samoprzylepnych, przemysłowe... (czytaj więcej)

Kontakt

+48 22 343 98 00
http://www.ewabis.com.pl/