Wydział nauk
ekonomicznych
Centrum Innowacji
i Transferu Wiedzy
w Agrobiznesie
logowanie / Rejestracja

S2B - SCIENCE TO BUSINESS

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt

22 505 45 18
http://ierigz.waw.pl/

Skorzystaj z naszych usług

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 60 letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Od utworzenia w 1950 roku funkcjonował pod nazwą Instytut Ekonomiki Rolnej, a po połączeniu w 1983 roku z Instytutem Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego pod nazwą Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Decyzją Rady Ministrów z października 2004 r. uzyskał status państwowego instytutu badawczego i od dnia 1 stycznia 2005 roku nosi nazwę Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). Kadrę naukową Instytutu stanowi 10 osób z tytułem profesora, 12 doktora habilitowanego, 31 doktorów, 33 asystentów i 4 specjalistów badawczo-technicznych, którzy pracują w 9 zakładach naukowych:

  • Ogólnej Ekonomiki, 
  • Ekonomiki Gospodarstw Rolnych,
  • Badań Rynkowych, 
  • Polityki Społecznej i Regionalnej, 
  • Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, 
  • Finansów Rolnictwa, 
  • Ekonomiki Ogrodnictwa,
  • Rachunkowości Rolnej,
  • Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa

//Aktualności

III Kongres Bezpieczeństwa Żywności

W Hotelu Bellotto w Warszawie odbył się dwudniowy, trzeci już Kongres Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem One Health – One Way to the World. Był on zorganizowany przez firmę PPH EWA-BIS Sp. z o.o, Kate... (czytaj więcej)

Otrzymanie certyfikatu ESCA Bronze

Z przyjemnością informujemy, iż Klaster Innowacji w Agrobiznesie otrzymał certyfikat ESCA Bronze. Certyfikat ten jest dowodem na poddanie się benchmarkingowi oraz oznacza chęć dalszego doskonalenia w ... (czytaj więcej)

Weryfikacja standardów zarządzania klastrem

W dniu 30 października 2015 roku w siedzibie Klastra Innowacji Agrobiznesie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach projektu "Pogłębiona inwentaryzacja klast... (czytaj więcej)