Wydział nauk
ekonomicznych
Centrum Innowacji
i Transferu Wiedzy
w Agrobiznesie
logowanie / Rejestracja

S2B - SCIENCE TO BUSINESS

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Kontakt

+48 22 826 94 36
http://www.irwirpan.waw.pl/

Skorzystaj z naszych usług

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa usytuowany jest w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Spośród innych Instytutów wyróżnia go interdyscyplinarne podejście do przedmiotu badań, jaki stanowią wiejskie obszary kraju. Rolnictwo w pracach badawczych Instytutu od początku stanowi tylko fragment znacznie szerszej problematyki wiejskiej. Z tego względu w Instytucie skupieni są specjaliści z różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii, edukacji, geografii itp., których wspólne zainteresowania skierowane są na sprawy wsi i rolnictwa.    W ciągu ostatnich lat eksperci Instytutu byli zatrudniani zarówno przez wiele międzynarodowych organizacji, jak i instytucji rządowych.

Instytut został utworzony w 1971 roku i od ponad 40 lat prowadzi badania naukowe oraz eksperckie. Wśród instytucji finansujących granty uzyskane przez pracowników Instytutu są m.in.: Narodowe Centrum Nauki, Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki badań publikowane są m.in. w wydawanym przez Instytut kwartalniku Wieś i Rolnictwo oraz publikacjach książkowych.

Instytut współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Umowy o współpracy podpisane zostały m.in. z instytucjami z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Azji i Australii.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Instytut otrzymał w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową A w rankingu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Instytut został wyróżniony przyznaniem logo HR Excellence in Research.

//Aktualności

III Kongres Bezpieczeństwa Żywności

W Hotelu Bellotto w Warszawie odbył się dwudniowy, trzeci już Kongres Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem One Health – One Way to the World. Był on zorganizowany przez firmę PPH EWA-BIS Sp. z o.o, Kate... (czytaj więcej)

Otrzymanie certyfikatu ESCA Bronze

Z przyjemnością informujemy, iż Klaster Innowacji w Agrobiznesie otrzymał certyfikat ESCA Bronze. Certyfikat ten jest dowodem na poddanie się benchmarkingowi oraz oznacza chęć dalszego doskonalenia w ... (czytaj więcej)

Weryfikacja standardów zarządzania klastrem

W dniu 30 października 2015 roku w siedzibie Klastra Innowacji Agrobiznesie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach projektu "Pogłębiona inwentaryzacja klast... (czytaj więcej)