Wydział nauk
ekonomicznych
Centrum Innowacji
i Transferu Wiedzy
w Agrobiznesie
logowanie / Rejestracja

S2B - SCIENCE TO BUSINESS

Izba Zbożowo Paszowa

Kontakt

+48 22 33 10 800
http://acn.waw.pl/grain

Skorzystaj z naszych usług

Izba Zbożowo-Paszowa funkcjonuje od 1997 roku w oparciu o Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych i Zawodowych pod równoległą nazwą Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz. Izba liczy około 90 firm członkowskich i prezentuje średnio ok. 60%-70% potencjału polskiego rynku zbożowo-paszowego. Misją Izby jest: reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby w kraju i zagranicą, oddziaływanie na tworzenie i nowelizację przepisów branżowych, podnoszenie poziomu doskonalenia zawodowego, technicznego oraz ekonomicznego, prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, tworzenie zespołów doradczych i komisji ekspertów oraz współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej i organizacjami społeczno-zawodowymi.

//Aktualności

III Kongres Bezpieczeństwa Żywności

W Hotelu Bellotto w Warszawie odbył się dwudniowy, trzeci już Kongres Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem One Health – One Way to the World. Był on zorganizowany przez firmę PPH EWA-BIS Sp. z o.o, Kate... (czytaj więcej)

Otrzymanie certyfikatu ESCA Bronze

Z przyjemnością informujemy, iż Klaster Innowacji w Agrobiznesie otrzymał certyfikat ESCA Bronze. Certyfikat ten jest dowodem na poddanie się benchmarkingowi oraz oznacza chęć dalszego doskonalenia w ... (czytaj więcej)

Weryfikacja standardów zarządzania klastrem

W dniu 30 października 2015 roku w siedzibie Klastra Innowacji Agrobiznesie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach projektu "Pogłębiona inwentaryzacja klast... (czytaj więcej)