Wydział nauk
ekonomicznych
Centrum Innowacji
i Transferu Wiedzy
w Agrobiznesie
logowanie / Rejestracja

S2B - SCIENCE TO BUSINESS

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

Kontakt

+48 22 853 74 06
http://kig-ps.eu/

Skorzystaj z naszych usług

Krajowa Izba Gospodarcza “Przemysł Spożywczy” powstała 5 kwietnia 2003 roku w Warszawie. Jej utworzenie zainspirowane zostało przez członków Polskiego Stowarzyszenia Napojowego, które od kilku lat zajmowało się problematyką dostosowania polskiego prawa żywnościowego do regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Izba zrzesza firmy zajmujące się produkcją żywności i jej dystrybucją, a także firmy pracujące dla gospodarki żywnościowej, będąc tym samym organizacją wielobranżową. Aby służyć swoim członkom pomocą i wsparciem Krajowa Izba Gospodarcza “Przemysł Spożywczy” utrzymuje stały kontakt z: Komisjami Parlamentarnymi, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia, Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Żywności i Żywienia, , Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska, oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

//Aktualności

III Kongres Bezpieczeństwa Żywności

W Hotelu Bellotto w Warszawie odbył się dwudniowy, trzeci już Kongres Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem One Health – One Way to the World. Był on zorganizowany przez firmę PPH EWA-BIS Sp. z o.o, Kate... (czytaj więcej)

Otrzymanie certyfikatu ESCA Bronze

Z przyjemnością informujemy, iż Klaster Innowacji w Agrobiznesie otrzymał certyfikat ESCA Bronze. Certyfikat ten jest dowodem na poddanie się benchmarkingowi oraz oznacza chęć dalszego doskonalenia w ... (czytaj więcej)

Weryfikacja standardów zarządzania klastrem

W dniu 30 października 2015 roku w siedzibie Klastra Innowacji Agrobiznesie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach projektu "Pogłębiona inwentaryzacja klast... (czytaj więcej)