Wydział nauk
ekonomicznych
Centrum Innowacji
i Transferu Wiedzy
w Agrobiznesie
logowanie / Rejestracja

S2B - SCIENCE TO BUSINESS

//O nas

O nas

Projekt zrealizowany przez:

Prof. dr hab. Henryk Runowski – Kierownik projektu

Dr hab. inż. Sebastian Jarzębowski - Koordynator projektu

mgr Piotr Skiba - Specjalista ds. wspierania innowacji

 

Dane dla interesariuszy:

Klaster Innowacji w Agrobiznesie
Instytu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
budynek 3, pokój 111
02-787 Warszawa
Tel: 0048 (22)593 42 54
e-mail: klaster@sggw.pl
http://klaster.sggw.pl/

FOLDER INFORMACYJNY

MISJA, WIZJA I STRATEGIA

O projekcie


Stworzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projekt pt. ”Klaster Innowacji w Agrobiznesie” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym).

Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business – S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza.

Przedmiotem projektu jest utworzenie powiązania korporacyjnego o znaczeniu regionalnym funkcjonującego w obrębie szeroko rozumianej branży Agrobiznesu. Zainicjowanie współpracy w ramach Klastra będzie miało na celu stworzenie sprawnego narzędzia polityki rozwoju, podnoszącego poziom innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Analizowany projekt początkowo jednoczyć będzie w działaniach uczelnię wyższą stanowiącą zaplecze naukowe projektu (SGGW), instytucje otoczenia biznesu (2 organizacje branżowe) i przedsiębiorstwa (7 firm), a w dalszym etapie również inne firmy z branży agrobiznesu z terenu województwa mazowieckiego.

W efekcie realizacji projektu powstanie internetowa platforma Innowacji w Agrobiznesie, dostarczająca informacji, umożliwiająca nawiązywanie współpracy i realizację wspólnych inicjatyw innowacyjnych. W ramach platformy, za pośrednictwem sieci Internet świadczonych będzie 5 nowych, innowacyjnych usług. Przedsiębiorcy skupieni w Klastrze uzyskają możliwość korzystania z nich nieodpłatnie.

Dodatkowo Klaster będzie świadczył usługi doradczo-konsultacyjne dla branży agrobiznesu z terenu województwa mazowieckiego.

 

Usługi będą świadczone w ramach dwóch modułów:

1. Food Safety:

- Supply Chain Management (Traceability, Workflow Management) – Platforma online do zarządzania łańcuchem dostaw.


– Doradztwo online w zakresie zarządzania jakością (Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo żywnościowe, Higiena, Prawo żywnościowe, Międzynarodowe prawo transportowe / Logistyka / Pakowanie / Znakowanie Prawo).

2. Food Professional:

- E-learning (Zdefiniowane Szkolenia) – usługa szkoleń online. Na internetowej latformie e-learningowej zostanie uruchomiony zestaw szkoleń z zakresu Zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwa żywnościowego, Higieny, Prawa żywnościowego, Międzynarodowego prawa transportowego / Logistyki / Pakowania / Znakowania żywności itd..
– Spotkania pomysłodawców i inwestorów (giełda pomysłów) – usługa umożliwiająca wymianę informacji i pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych wspólnie projektów. Na platformie internetowej członkowie Klastra oraz podmioty zapewniające finansowanie będą mogły udostępniać swoje projekty i pomysły i poszukiwać dla nich finansowania.
– Grupy robocze (grupy projektowe, podejmujące konkretne działania w ramach określonego projektu) – usługa umożliwiająca organizację wspólnej pracy członkom klastra. Tworzenie zespołów wspólnie realizujących projekt online.

Usługi takie nie są obecnie oferowane przez żadne porozumienie kooperacyjne o podobnym charakterze w regionie, ani w Polsce. Również oferta komercyjna dostępna na rynku jest w tym zakresie mocno ograniczona. Brak jest oferty o porównywalnej skali i zakresie.
Należy uznać stworzony zestaw usług za innowację produktową o skali regionalnej a nawet krajowej. Całość rozwiązań zostanie oparta na najnowszych komponentach i technologiach w zakresie tworzenia oprogramowania. Wszystkie moduły platformy zostaną zintegrowane w ramach jednego portalu. Architektura IT rozwiązania stworzonego w projekcie będzie miała charakter innowacji procesowej. Przewidziano wykorzystanie 5 nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W wyniku realizacji projektu sposób świadczenia usług przez Klaster uzyska charakter S2B (Science to Business).

Przejdź na stronę główną

//Aktualności

VII KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI "FOOD CONGRESS 2020"

Tegoroczna 7 edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem "Future of Food" odbędzie się 17 listopada 2020 roku. W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja obejmująca m.in. udział: – w ciek... (czytaj więcej)

III Kongres Bezpieczeństwa Żywności

W Hotelu Bellotto w Warszawie odbył się dwudniowy, trzeci już Kongres Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem One Health – One Way to the World. Był on zorganizowany przez firmę PPH EWA-BIS Sp. z o.o, Kate... (czytaj więcej)

Otrzymanie certyfikatu ESCA Bronze

Z przyjemnością informujemy, iż Klaster Innowacji w Agrobiznesie otrzymał certyfikat ESCA Bronze. Certyfikat ten jest dowodem na poddanie się benchmarkingowi oraz oznacza chęć dalszego doskonalenia w ... (czytaj więcej)